Higiena

Zaniedbania higieniczne stanowią bezpośrednią przyczynę wszelkiego rodzaju powikłań po zabiegach.

W salonie kosmetycznym ze szczególną troską dbamy o sprzęt (który poddajemy ciągłej sterylizacji), właściwe zabezpieczenie naszych pracowników (maski, fartuchy, lateksowe rękawiczki jednorazowego użytku) oraz czystość! W salonie zawsze panuje ład i porządek.  

Przekłada się to na utrzymanie wysokich standardów czystości mikrobiologicznej instytutu makijażu permanentnego Liera!

W Polsce od 2001 roku obowiązuje ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 126 poz. 1384). Określa ona zasady i tryb postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi. Art. 13 p.2 tej ustawy brzmi następująco:

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzeń, szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać niektóre obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, a także sposoby postępowania, mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym, uwzględniając w szczególności rodzaje prowadzonej działalności oraz procedury postępowania przeciwepidemicznego.

Stosowne rozporządzenie zostało 17 lutego 2004 roku podpisane przez Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 31 poz.273) i wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty podpisania. Określa ono szczegółowe wymagania jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuaży i odnowy biologicznej.

ltl_247x221

Najwyższa jakość 
makijażu permanentnego

img_rejuvi-logo

Usuwanie makijaży permanentnych i tatuaży Rejuvi

Skuteczność na poziomie 92% potwierdzona naukowymi badaniami, wystarczą 2-3 zabiegi do pełnego sukcesu

swiss_quality-liera

Kontakt

Katarzyna Liera
Lingeristka LONG-TIME-LINER
tel. 509-562-687

Warszawa
centrum os. Muranów,
ul. Nalewki 8 lok. 51